Một trong Armati 5 bắt đầu dự án khách sạn tại Úc, chào mừng đến thăm khách sạn này để xem vòi nước của chúng tôi.

Armati 310 loạt vòi nước catalouge xin vui lòng kiểm tra sau đây:

http://www.armati.biz/armati-product-catalogue