Armati 5 бир Australia мейманкана долбоор кабыл баштайт Биздин окуу жай мени бузуп билүү үчүн ушул мейманкананы барат.

Armati 310 катар суунун краны Балтийск текшерип көр:

http://www.armati.biz/armati-product-catalogue