אחד Armati 5 להתחיל פרויקט מלון באוסטרליה, מוזמן לבקר במלון זה לראות ברז שלנו.

סדרת ברז Armati 310 catalouge אנא בדוק הבאים:

http://www.armati.biz/armati-product-catalogue